Skaitiniai

18gegužė
Jį pažinti reiškia pasitikėti Juo
Viešpats yra maloningas ir apsaugoja varguose kaip koks mūras ir pažįsta tuos, kurie Juomi pasitiki (Nah 1, 7). Skaityti...
05gegužė
Vienintelis būdas gauti obuolių
Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis - blogus (Mt 7, 16.17). Skaityti...
25balandis
Išgelbėjimas gaunamas tik tikėjimu
Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, Kuris Dievo valia mums tapo išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu (1 Kor 1, 30). Skaityti...
14balandis
Ramybė išlaisvina
Aš jums palieku ramybę, duodu jums Savo ramybę. Ne taip Aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! (Jn 14, 27) Skaityti...
07balandis
Išvadavimas, įgyjamas vergaujant
Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės (1 Pt 1, 18.19). Skaityti...
28kovas
Teisumas, įgytas bendravimo dėka
Trokštu pažinti Jį, Jo prisikėlimo galybę ir bendravimą Jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip Jis numirti (Fil 3, 10). Skaityti...
23kovas
Tvirta sąjunga su Dievu
Ištikimas yra Dievas, Kuris jus pašaukė į Savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendrystę (1 Kor 1, 9). Skaityti...
20kovas
Teisumas šiandien
Tu, Viešpatie, esi teisus. Bet mes turime gėdytis, kaip ir visi iš Judos ir Jeruzalės ir visi izraelitai, arčiau ar toliau ištremtieji į įvairiausius kraštus, kadangi jie prieš Tave nusižengė (Dan 9, 7). Skaityti...
  • Puslapiai
  • 1
  • 2
  • 3
Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.