Skaitiniai

22birželis
Prarastas per aplaidumą
Tai kaipgi mes pabėgsime nuo jos, nepaisydami tokio didžio išganymo? Juk jis, prasidėjęs Viešpaties skelbimu, yra mums patvirtintas tų, kurie patys buvo girdėję (Heb 2, 3). Skaityti...
09birželis
Reikia laiko
Bet tie, kurie Viešpačiu pasitiki, tie įgauna naujų jėgų, kad gali pakilti lyg ereliai savo sparnais. Ir jie bėgdami nepavargsta ir nepailsta vaikščiodami (Iz 40, 31). Skaityti...
02birželis
Ką reiškia valgyti Kristaus kūną ir gerti Jo kraują
O Jėzus jiems kalbėjo: 'Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!' (Jn 6, 53). Skaityti...
26gegužė
Būti krikščionimi reiškia pažinti Jėzų
Jėzus atsakė: 'Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas Mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki Mane, niekuomet nebetrokš' (Jn 6, 35). Skaityti...
18gegužė
Jį pažinti reiškia pasitikėti Juo
Viešpats yra maloningas ir apsaugoja varguose kaip koks mūras ir pažįsta tuos, kurie Juomi pasitiki (Nah 1, 7). Skaityti...
05gegužė
Vienintelis būdas gauti obuolių
Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis - blogus (Mt 7, 16.17). Skaityti...
25balandis
Išgelbėjimas gaunamas tik tikėjimu
Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, Kuris Dievo valia mums tapo išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu (1 Kor 1, 30). Skaityti...
14balandis
Ramybė išlaisvina
Aš jums palieku ramybę, duodu jums Savo ramybę. Ne taip Aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! (Jn 14, 27) Skaityti...
  • Puslapiai
  • 1
  • 2
  • 3
Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.