Skaitiniai

28kovas
Teisumas, įgytas bendravimo dėka
Trokštu pažinti Jį, Jo prisikėlimo galybę ir bendravimą Jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip Jis numirti (Fil 3, 10). Skaityti...
23kovas
Tvirta sąjunga su Dievu
Ištikimas yra Dievas, Kuris jus pašaukė į Savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendrystę (1 Kor 1, 9). Skaityti...
20kovas
Teisumas šiandien
Tu, Viešpatie, esi teisus. Bet mes turime gėdytis, kaip ir visi iš Judos ir Jeruzalės ir visi izraelitai, arčiau ar toliau ištremtieji į įvairiausius kraštus, kadangi jie prieš Tave nusižengė (Dan 9, 7). Skaityti...
15kovas
Ieškodami Jėzaus ieškokime teisumo
Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės: jie bus pasotinti (Mt 5, 6). Skaityti...
03kovas
Galime būti tikri, kad Dievas mus priims
Tokia Mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki Jį, turėtų amžinąjį gyvenimą; todėl Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. (Jn 6, 40) Skaityti...
23vasaris
Godulystės pavojus
lr dar pridūrė: 'Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto' (Lk 12, 15) Skaityti...
06vasaris
Patys didžiausi mainai
Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu (2 Kor 5, 21). Skaityti...
31sausis
Teisumas - tai Jėzus
Kaip parašyta: 'Nėra teisaus, nėra nė vieno'. (Rom 3, 10) Skaityti...
  • Puslapiai
  • 1
  • 2
  • 3
Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.