Skaitiniai

23vasaris
Godulystės pavojus
lr dar pridūrė: 'Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto' (Lk 12, 15) Skaityti...
06vasaris
Patys didžiausi mainai
Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu (2 Kor 5, 21). Skaityti...
31sausis
Teisumas - tai Jėzus
Kaip parašyta: 'Nėra teisaus, nėra nė vieno'. (Rom 3, 10) Skaityti...
24sausis
Kasdieną mirti pačiam sau
Jėzus pasakė visiems: 'Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka Manimi (Lk 9, 23). Skaityti...
17sausis
Šaunioji tikėjimo kova
Kovok šauniąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akyse. (1 Tim 6, 12) Skaityti...
05sausis
Sunku, bet tuo pat metu ir lengva
Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokykitės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. (Mt 11, 29) Skaityti...
19gruodis
Nebandykite vertinti pačių savęs
Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. (Ef 4, 7) Skaityti...
22lapkritis
Principas "Padarysiu pats" yra natūralus
Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana (Ef 2, 8). Skaityti...
  • Puslapiai
  • 1
  • 2
  • 3
Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.