Dievas atsiliepia į nusidėjėlių maldas
Spalio 30, 2017

Evangelijoje pagal Luką (18,13) muitininkas sako: "Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui". O štai Evangelijoje pagal Joną, kur pasakojama nuo gimimo aklo žmogaus istorija, rašoma: "Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių" (Jn 9, 31). Psalmių knygoje rašoma: "Jei pikta laikyčiau savo širdyje, tai Viešpats manęs neklausytų“ (Ps 66, 18).

Sakykime, kad jūs esate vienas iš tų, kurie laiko pikta savo širdyje. Kaip jūs ketinate to pikto atsisakyti? Patys to padaryti negalite. Atsikratyti nuodėmės žmogus gali tik vienu būdu: jei per maldą ateis pas Dievą. Jei Dievas nenori išklausyti manęs, kol mano širdyje yra pikta, o aš, savo ruožtu, negaliu atsikratyti pikto Jam nepadedant, tai mano padėtis beviltiška. Ar kada nors apie tai susimąstėte?

Kas atsitiko pasakius šiuos žodžius: "Dievas neišklauso nusidėjėlių"? Buvo išgydytas žmogus, įvyko stebuklas.

Jei aš jaučiu, kad mano širdyje įsišaknijęs blogis, tai Viešpats neišklausys mano maldos ir prašymo išgydyti, padaryti stebuklą arba suteikti ypatingą malonę. Bet Jis noriai išklausys mano maldą, jei aš prašysiu išvaduoti širdį nuo pikto, ar ne tiesa? Tačiau yra žmonių, kurie jaučia, jog jų maldos beprasmiškos, todėl kad jie, žinodami esą netobuli, vis vien puola vis žemiau ir žemiau.

Perskaitykite istoriją apie raupsuotąjį, kuris buvo išgydytas. Joje parodyta, kad Dievas visada girdi nusidėjėlius, kai šie šaukiasi Jo, ir prašo Jį atleisti ir padėti atsikratyti nuodėmės. Galbūt Dievas ne visada daro tai, ko mes prašome, bet Jis visada nori apvalyti mus nuo nuodėmės, padaryti Savo vaikais ir duoti gebėjimą gyventi šventą gyvenimą (Su meile iš dangaus, 27-as skyrius).

Neleiskite, kad šėtonas atitrauktų jus nuo bendravimo su Dievu per maldą. Jis pirštu jums rodys jūsų silpnybes ir trūkumus, bet kiekvienam nusidėjėliui yra siūloma pagalba, nors ir labai toli jis būtų nuklydęs nuo Dievo. Bus išklausytas kiekvienas, prašantis Dievą atleisti ir suteikti Dieviškosios jėgos, kad būtų galima nugalėti nuodėmę, esančią jo širdyje.

Komentarai

Deja, komentarų kol kas nėra.

Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.