Duoti reiškia gyventi
Sausio 22, 2018

Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl Manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės (Mk 8, 35).

Kai žmogus pradeda bendrauti su Dievu, jo širdyje atsiranda natūralus noras pasidalinti Dievo meile su kitais. "Vos tik žmogus ateina pas Kristų, jam kyla noras paskelbti kitiems, kokį brangų Draugą - Jėzų - jis įsigijo, - jis negali slėpti širdyje tokios šventos tiesos" (Kelias pas Kristų, p. 65).

Krikščioniškasis dalijimasis Dievo meile su kitais yra trečioji mūsų santykių su Kristumi dalis. Mes su Juo kalbamės, Jo klausomės ir kartu su Juo dirbame, - tai ir yra mūsų krikščioniškoji tarnystė. Kartu dirbdami, keliaudami ar šiaip ką nors darydami, žmonės gali geriau vienas kitą pažinti. Ši taisyklė tinka ir tada, kai kalbame apie mūsų santykius su Kristumi. Kai kartu su Juo dirbame, mūsų santykiai su lšgelbėtoju tampa dar artimesni. "Mūsų pastangos padaryti kitus laimingus atneš palaimas mums patiems. Toks ir buvo Dievo tikslas - kad mes taip pat dalyvautume atpirkimo darbe" (ten pat).

Jei mes tik valgysime ir gersime, bet nedarysime fizinių pratimų, netrukus prarasime sugebėjimą judėti. Taip ir krikščionis: jei jis nesinaudoja Dievo duotomis jėgomis, jis ne tik praras sugebėjimą augti Kristuje, bet praras ir tas jėgas, kurias jau turi.

Pasitaiko, kad žmogus, pradėjęs bendrauti su Dievu ir patyręs bendravimo su Juo džiaugsmą, vis dėlto praranda tai, ką turėjo. Dažniausiai tai įvyksta todėl, kad jis nenori su kitais pasidalinti savo patirtimi.

Dievas nuolat tarnauja kitiems. Visata egzistuoja Jo, visų palaimų Davėjo, dėka. Jis kiekvieną iš mūsų myli ir nuolat kiekvienu rūpinasi. Negalima į Jį žvelgti ir darytis panašiam į Jį, jei netarnaujame kitiems, jei nesidaliname su jais tomis malonėmis, kurias iš Jo gauname. Atsisakydami susivienyti su Kristumi tarnystei, tuo pačiu atsisakome ir būsimo bendravimo su Juo, o tie mūsų santykiai su Juo, kurie yra dabar, nutrūksta arba tampa tik formalumu. Jei mes kalbėsime apie Jėzų ir dalinsimės Jo meile su kitais, mūsų meilė Jam sustiprės, o mūsų bendravimas su Juo sutvirtės, ir mes dvasiškai praturtėsim.
 

Komentarai

Deja, komentarų kol kas nėra.

Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.