Lauk Viešpaties
Lapkričio 14, 2017

Atskleisime vieną iš svarbiausių paslapčių, kaip galima pradėti sąmoningą maldos gyvenimą Viešpatyje, - pasistenkite nepasiduoti gyvenimo sumaiščiai. Pirmiausia Dievas bendrauja su jumis per Savo Žodį, be to - per maldą. Dievas gali valdyti mūsų mintis, gali kuo nors įtikinti mus, jei sutinkame laukti ir suteikiame Jam galimybę tai padaryti. Maldos prasmė - ne lėkti pas Dievą tarsi ant sparnų, išsakyti viską, kas yra mūsų galvoje, o paskui vėl nuo Jo nutolti. "Daugelis net realiai bendraudami su Dievu maldai skirtą valandą nepatiria palaimos. Jie per daug skuba. Paskubomis įžengę į Kristaus traukos lauką, jie galbūt ten pasilieka porą akimirkų, bet nelaukia Jo patarimo. Jie neturi laiko bendrauti su Dieviškuoju Mokytoju. Su ta pačia sunkumų našta ant pečių jie vėl grįžta prie savo darbų. [ ... ] Mums būtina užmegzti ir nuolat turėti asmenišką ryšį su Kristumi, o ne kartais keletą minučių pabūti su Juo" (Education, pp. 260, 261).

Kai baigiate kalbėtis su Dievu apie tai, ką perskaitėte pasišventimo valandomis, kai išsakote Jam visus savo norus ir maldavimus, kai jau pasakote viską, ką norėjote, pasilikite su Juo ir toliau. Neskubėkite grįžti prie savo darbo ar mokymosi. Likite Jo draugėje. Būkite pasirengę priimti žinią, kurią galbūt jums perduos Šventoji Dvasia. Klausykitės. Suteikite Dievui galimybę praskaidrinti jūsų sąmonę ir įteigti tokias mintis, kurios jums padės gyventi šiandien. Duokite jam progą priminti jums tai, ko kitokioje aplinkoje nebeprisimintumėte.

Leiskite Jam betarpiškai su jumis bendrauti. Nusiraminę skirkite Jam keletą minučių, kad Jis galėtų atkreipti jūsų dėmesį į tuos klausimus, kuriuos, Jo valia, jums būtina apsvarstyti.

Kartais būna sunku nusakyti žodžiais tą būseną, bet ji yra reali, ir jei mes pasiliktume klūpėti net ir pabaigę savo trumpą kreipimąsi į Dievą, pamatytume, kad Dievas gali bendrauti su mumis dviem daug veiksmingesniais būdais, tik dažnai mes neleidžiame Jam jų panaudoti. "Karštai melsdamiesi mes susijungiame su Beribiu Protu" (Kelias pas Kristų, p. 79).

 

Komentarai

Deja, komentarų kol kas nėra.

Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.