Teisumas - tai Jėzus
Sausio 31, 2017

Išgelbėjimo per tikėjimą tiesa susideda iš kelių aspektų, ir vienas iš jų yra pats svarbiausias: teisumas neįgyjamas teisumo ieškant. Teisumas įgyjamas ieškant Jėzaus. Šėtonas stengiasi paspęsti mums spąstus, ragindamas mus ieškoti teisumo, o ne Jėzaus. Teisumas - daug gilesnė sąvoka negu poelgiai, kuriuos mato aplinkiniai.

Jeigu teisumą išreikšime matematine lygtimi, ji bus tokia: teisumas = Jėzus. Taikant mūsų gyvenimui šią Iygtį galima užrašyti taip: žmogus + Jėzus = teisumas.

Kartą ta tema mes kalbėjome per paskaitą, ir netikėtai iš galinės eilės pakilo matematikos specialistas, kuris turėjo kišeninį kompiuterį. Jo veide atsispindėjo išgąstis, ir jis tarė: "Minutėlę. Mes ką tik nusprendėme, kad teisumas lygus Jėzui, o dabar jūs tvirtinate, kad žmogus + Jėzus = teisumas. Bet jeigu Jėzus = teisumas, tai žmogus = O!"

Kažkada aš vadovavau maldos savaitei medicinos mokykloje. Tai man sukėlė kai kurių sunkumų, nes medikai pasižymi kiek savotišku mąstymu. Pabandykite jiems ką nors pasakyti. Tam tikrą dalį mums skirto laiko teko paaukoti tam, kad kai kurie iš jų galėtų audringai išreikšti savo požiūrį į mūsų pasakytus žodžius, kad mes nieko negalime daryti be Jėzaus. Jiems susidarė įspūdis, esą mes visiškai nuvertiname žmogų. Žmonėms, kurie visas savo jėgas ir laiką skiria savo profesijai, jūsų žodžiai, kad jie patys nieko nepasiekia, būtinai sukels pasipiktinimą. Pasaulyje yra žmonių, kurie daro didžius darbus be Dievo, kol jų krūtinėje Dievo malonės dėka plaka širdis. Bet Dieviškosios jėgos dėka širdis plaka ir krūtinėse tų, kurie Jį keikia.

Nors mes patys savęs teisiais padaryti negalime, nes teisumas - tik Kristuje, bet Jėzus ant kryžiaus įrodė, kad kiekvienas žmogus - didelė vertybė. Pripažinti žmogaus nesugebėjimą ir neigti, kad jis yra vertybė, - du visiškai skirtingi dalykai. Kalbėdami apie tai, kad žmogus yra niekas, mes turime galvoje Jėzaus žodžius, užrsašytus Evangelijoje pagal Joną: Nuo Manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti (15, 5). Mes patys negalime savyje užauginti teisumo vaisiaus. Bet be Jėzaus mes taip pat esame šio to verti. Kristus ir atėjo dėl to, kad Jame viskas yra įmanoma ir kad žmogus Dievo akyse - didelė vertybė.

Komentarai

Deja, komentarų kol kas nėra.

Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.