Kristaus kalno pamokslas
E. Vait

  • Kristaus kalno pamokslas
  • Puslapių skaičius: 160
    Formatas: 115x175
    Viršelis: minkštas
    Svoris: 150 g.
    Išleidimo metai: 2015
    Leidykla: Amžinoji uola
    ISBN kodas: 978-9986-495-82-6
  • į krepšelį
Kristaus žodžiai susirinkusios minios ausyse skambėjo kaip kažkas keista ir nauja. Toks mokslas prieštaravo viskam, ką žmonės kada nors buvo girdėję iš kunigų ir rabinų. Jie neišgirdo nieko, kas galėtų patenkinti jų išdidumą ar ambicingas širdis. Tačiau šis naujasis Mokytojas turėjo galią. Jis sugebėjo prikaustyti jų dėmesį. Malonus Dieviškosios meilės kvapas sklido iš jo lūpų kaip gėlės aromatas. Jo žodžiai buvo kaip lietus ant nupjautos lankos, kaip lietus, drėkinantis žemę (Psalmių 72, 6). Visų širdys atsivėrė Jam, o besiklausant Šventoji Dvasia atskleidė prasmę pamokos, kuri skirta visų laikų žmonėms.

Ištrauka

Kalno pamokslas yra Dangaus palaima, skirta pasauliui, balsas nuo Dievo sosto. Jis buvo duotas žmonijai kaip būtinas Įstatymas, kaip Dangaus šviesa, teikianti viltį ir paguodą, džiaugsmą ir padrąsinimą klaidžiojantiems visuose gyvenimo vingiuose. Pamokslininkų Pamokslininkas, Vyriausiasis Mokytojas ištaria žodžius, kuriuos Tėvas liepė Jam pasakyti. Palaiminimai yra Kristaus sveikinimas ne tik tiems, kurie tiki, bet visai žmonijai. Atrodo, kad Jis akimirkai užmiršo, jog yra žemėje, o ne danguje. Jis vartoja žodžius, žinomus ir suprantamus tik šviesos pasauliui. Palaiminimai iš Jo lūpų liejasi kaip srauni srovė iš kadaise užanspauduoto gyvenimo šaltinio. Kristus kreipia mūsų dėmesį į tuos charakterio bruožus, kuriuos Jis visada pripažins ir laimins. Jis nusisuka nuo ambicingų pasaulio mylėtojų ir atsigręžia į tuos, kurių atsisako pasaulis. Visus, kurie priima Jo šviesą ir gyvenimą, Jis pas... Daugiau...

Komentarai

Deja, komentarų kol kas nėra.

Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.