Skaitiniai

12balandis
Dievo ieškojimas teisingais sumetimais
Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę: 'Didingi ir nuostabūs Tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve! Teisingi ir tikri Tavieji keliai, tautų Valdove!' (Apr 15, 3). Skaityti...
30kovas
Antroji pasakojimo apie Jobą dalis
Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas (Ef 6, 11). Skaityti...
19vasaris
Nei skuba, nei vėluoja
Šiandien, visur skubančiame pasaulyje, kartais imame abejoti, ar tikrai Dievas viską daro laiku. Skaityti...
08vasaris
Žmogus, nesuabejojęs Dievu
Tai atsikėlė Jobas, įplėšė savo rūbus, drąskėsi savo plaukus, puolė žemėn ir meldėsi, tardamas: 'Nuogas aš iš savo motinos kūno atėjau, nuogas aš vėl ir išeisiu! Viešpats buvo davęs, Viešpats ir atėmė. Tebūna pašlovintas Viešpaties vardas!' (Job 1, 20.21). Skaityti...
02vasaris
Kodėl dažnai nesiseka?
Nors Jis mane ir pribaigtų, tai tačiau aš pasitikiu Juomi ir mėginsiu savo kelius pateisinti Jo akivaizdoje (Job 13,15) Skaityti...
22sausis
Duoti reiškia gyventi
Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl Manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės (Mk 8, 35). Skaityti...
12sausis
Mes meldžiamės, nes mylime
Jėzus dar kalbėjo jiems: Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: 'Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo' (Lk 11, 5.6). Skaityti...
05sausis
Melskitės, kai nenorite melstis
lr kai jie šaukėsi Viešpaties savo varge, išgelbėjo Jis juos nuo jų sielvarto (Ps 107,6). Skaityti...
Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.