Didžioji apgavystė
Liepos 04, 2018

 Mokymas apie sielos nemirtingumą yra viena iš klaidingų dogmų,
kurias Roma, pasiėmusi iš pagonybės, įdiegė krikščionių
religijoje. Martynas Liuteris pavadino jį baisia pasaka, paimta iš
Romos bažnyčios dekretų mėšlo krūvos.* Komentuodamas Saliamono
žodžius iš Mokytojo knygos, kad mirusieji nieko nežino, reformatorius
Martynas Liuteris sakė: „Tai dar viena vieta, įrodanti,
kad mirusieji nieko nejaučia. Anot Saliamono, ten nebelieka nei
pareigos jausmo, nei mokslo pasiekimų, nei žinių, nei išminties.
Mirusieji miega ir visiškai nieko nejaučia, mirusieji ten guli, neskaičiuodami
nei dienų, nei metų. Bet kai jie bus pažadinti, jiems
pasirodys, kad buvo tik minutėlei užsnūdę.“**
Šventajame Rašte niekur nerandame tvirtinimo, kad teisieji apdovanojami
ar nusidėjėliams paskelbiama bausmė jų mirties valandą.
Nei patriarchai, nei pranašai to netvirtino. Kristus ir Jo apaštalai
net neužsiminė apie tai. Biblija aiškiai moko, kad mirusieji
iš karto neina į dangų. Jie vaizduojami miegantys iki prisikėlimo.
(žr. 1 Tesalonikiečiams 4, 14; Jobo 14, 10–12) Tą dieną, kai „nutraukiamas
sidabro siūlas ir sudaužomas aukso dubuo“ (Mokytojo 12, 6), išnyksta
žmogaus mintys. Tie, kurie atgula į kapus – tyli. Jie nieko daugiau
nebežino, kas vyksta po saule. (Jobo 14, 21) Tegu nuvargę teisieji
ilsisi palaimoje! Trumpas ar ilgas būtų laikas, jiems tai tik akimirka.
Jie miega. Dievo trimitas pažadins juos garbingam nemirtingumui:
„Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys
[...]. Kada šis gendantis [kūnas] apsivilks negendamybe ir šis marus
[kūnas] apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys užrašytas žodis:
‘Pergalė sunaikino mirtį!’“ (1 Korintiečiams 15, 52. 54) Pažadinti iš gilaus
miego, jie pradeda mąstyti apie tai, ką mąstė prieš mirtį, kai
jų mintys buvo nutrauktos. Paskutinis jų pojūtis – mirties dūris,
paskutinė mintis – jie pateks į kapo nasrus. Prisikėlus iš numirusiųjų,
jų pirmoji džiugi mintis išsilies pergalingu šauksmu: „Kurgi,
mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!“ (1 Korintiečiams
15, 55)
* Petavel E. The Problem of Immortality. – P. 255.
** L uthers Werke. St. L. – Bd. 5. – S. 1535.

Ištrauka iš E. Vait knygos Didžioji kova, p.475-476

Komentarai

Deja, komentarų kol kas nėra.

Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.