Dievo ieškojimas teisingais sumetimais
Balandžio 12, 2018

Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę: 'Didingi ir nuostabūs Tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve! Teisingi ir tikri Tavieji keliai, tautų Valdove!' (Apr 15, 3).

Ar suvokiate, koks teisus yra Dievas gėrio ir blogio kovoje? Ar suprantate, kad jau greitai ateis diena, kai visi suklupę prieš Jį išpažins Dievo teisingumą ir teisumą? Netgi šėtonas klūpėdamas pripažins, kad Dievas niekada nebuvo peržengęs Savo valdžios ribų.

Kai skaitote paskutiniuosius knygos "Didžioji kova" skyrius, gyvai įsivaizduojate ten aprašomus įvykius. Jūs tarsi matote patį šėtoną, viešpataujantį milijonams žmonių, kurie susitinka pirmą ir paskutinį kartą. Jie žiūri į jį ir sako: "Ar tai tas, kuris priversdavo tautas drebėti ir laikė jas savo požemiuose?" Ten, prie Dievo sosto ir šventojo miesto, šėtonas savo noru atsiklaups ir pripažins, kad Dievas yra teisus. Bet paskui jis už tai ims nekęsti pats savęs ir pradės kovoti prieš Dievą.

Kad Dievo teisingumas ir teisumas būtų įrodytas visai Visatai, kartais Dievas leidžia šėtonui kurį laiką mus pavarginti. Ir šėtonas dažnai pasirodo esąs teisus sakydamas, kad mes ieškome Dievo tik dėl naudos, o susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, liaujamės Jo ieškoję.

"Dažnai mes linkstame ieškoti Jėzaus tik dėl to, kad trokštame žemiškųjų gėrybių. Paprastai nuo tų gautų gėrybių priklauso ir mūsų meilė Jam. Išgelbėtojas trokšta suteikti mums daugiau palaiminimų, negu mes prašome. Tik Jis neskuba vykdyti mūsų prašymų, kad mes pamatytume, kokios sugadintos ir netyros yra mūsų širdys ir kaip mums reikia Jo malonės. Jis nori, kad mes atsisakytume savo egoizmo, kuris ir skatina mus ieškoti Jo dėl naudos. Pripažinę, kad esame bejėgiai ir kad mums Jo labai reikia, mes turime visiškai pasitikėti Jo meile" (Su meile iš dangaus, 20-as skyrius).

Tai suvokę, mes pamatysime, kodėl mums ėmus ieškoti bendravimo su Dievu, šėtonas tuoj stoja prieš mus apsiginklavęs visais pragaro ginklais. Suprasime ir tai, kodėl Dievas leidžia, jog mums būtų sunku. Jis pakankamai galingas, kad galėtų užkirsti kelią šėtonui, bet kadangi Jis yra ir teisingas, tai leidžia šėtonui veikti. Kai susidūrę su sunkumais vis dėlto kasdien ateiname pas Jėzų, mums siunčiamas Dangiškasis palaiminimas, mūsų egoizmas pranyksta, ir mes galime ieškoti Jėzaus teisingais sumetimais.

 

Komentarai

Deja, komentarų kol kas nėra.

Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.