Jėzaus vaikystė
Birželio 12, 2018

Apie Jėzaus ankstyvuosius metus Šventajame Rašte
parašyta: „Vaikelis augo ir stiprėjo; Jis darėsi pilnas išminties,
ir Dievo malonė buvo su Juo.“ „O Jėzus augo
išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.“
(Luko 2, 40. 52)

Jis buvo protingas ir sumanus. Jėzus greit viską perprasdavo,
o Jo mąstymas ir išmintis viršijo Jo metus. Tačiau Jis buvo paprastas, vaikiškas ir augo kasmet
įgydamas vis daugiau išminties kaip ir kiti vaikai.

Bet Jėzus nebuvo viskuo panašus į kitus vaikus. Jis
buvo kupinas švelnios, nesavanaudiškos dvasios. Jo
rankos visada buvo pasiruošusios padėti kitiems. Jis
buvo kantrus ir teisingas.

Tvirtai kaip uola stovėdamas už teisybę, Jis visada
išlikdavo švelnus ir mandagus. Tiek namuose, tiek
svetur, Jis buvo tarsi džiugus saulės spindulys. Jėzus
buvo malonus ir dėmesingas pagyvenusiems ir vargstantiems,
Jis rodė gerumą netgi nebyliems gyvūnams.
Jis švelniai pasirūpindavo sužeistu paukšteliu, ir visa,
kas gyva, džiaugėsi Jam esant greta.

Kristaus laikais žydai daug dėmesio skyrė vaikų
mokymui. Jų mokyklos buvo prijungtos prie sinagogų
arba garbinimo vietų, o mokytojai, vadinami rabinais,
žydų manymu, buvo labai mokyti vyrai.

Jėzus nelankė tokių mokyklų, nes jose buvo mokoma
daug netiesos. Vietoj Dievo Žodžio ten buvo mokoma
žmonių išminties, kuri labai dažnai prieštaravo
Dievo mokymui, perduotam per pranašus.

Per Šventąją Dvasią pats Dievas mokė Mariją auginti
Jo Sūnų. Marija mokė Jėzų iš Šventųjų Raštų ir Jis
pats išmoko juos skaityti ir tyrinėti.

Ištrauka iš E. Vait knygos  "Kristus - mūsų Išganytojas"

 

Komentarai

Deja, komentarų kol kas nėra.

Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.