Kodėl dažnai nesiseka?
Vasario 02, 2018

Nors Jis mane ir pribaigtų, tai tačiau aš pasitikiu Juomi ir mėginsiu savo kelius pateisinti Jo akivaizdoje (Job 13, 15)  

"Vieną dieną atsitiko, kad Dievo sūnums einant atsistoti Viešpaties akivaizdon, ir šėtonas jų tarpe atsirado. Ir Viešpats paklausė šėtono: 'Iš kur tu ateini?' Šėtonas atsakė: 'Aš grįžtu, išvaikščiojęs visą pasaulį'. Viešpats tarė šėtonui: 'Ar tu nenusižiūrėjai į mano tarną Jobą, kuris yra ištikimas, teisus, bijo Dievo, vengia pikta ir neturi sau lygaus žemėje?' Šėtonas atsiliepė Viešpačiui ir tarė: 'Ar galvoji Jobą be reikalo Dievą bijantį? Juk Tu jį apsergėjai, jo namus ir visa, ką jis aplinkui turi. Tu laiminai jo rankų darbus, kad jo lobių yra priaugusi visa žemė. Bet ištiesk Savo ranką ir atimk jam visa, ką jis turi, tai jis keiks Tave Tavo akyse'. Viešpats tarė šėtonui: 'Štai, visa, ką jis turi tebūna tavo rankoje, tiktai prie jo paties savo rankos neprikišk'. Tai išėjo šėtonas nuo Viešpaties" (Job 1, 6-12).

Kodėl nesėkmių dažniausiai padaugėja tada, kai žmonės ima ieškoti Dievo? Kai žmogus ima šiek tiek laiko skirti bendravimui su Dievu, jį prislegia daugybė sunkumų ir pralaimėjimų.

Žinoma, šėtonas žino, ką daro. Jis puikiai supranta, kad bendravimas su Dievu suteikia jėgų, ir daro viską, kad bendravimo su Dievu ieškantis žmogus to bendravimo nesurastų. Bet tada pats laikas paklausti: kurgi yra Dievas? Nejaugi Jis nepakankamai galingas nuo viso to mus apsaugoti?

Jobo knygoje yra puikus atsakymas į šį klausimą. Nemanykite, kad Jobo knyga yra tik istorinis pasakojimas, - ji turi didelę reikšmę mūsų šiandieniniam gyvenimui. Kiekvienas žmogus savo gyvenime kokiu nors būdu įgyja Jobo patirties. Šėtonas supranta, kad jei jam pavyks mus paveikti, ir mes nemanysime esą priklausomi nuo Dievo, jo sėkmė bus garantuota. Jeigu jam pavyksta sulaikyti mus, kad neieškotume Dievo, jis ne tik pasiekia savo tikslą - nutraukti mūsų bendravimą su Dievu, - bet ir bando mus įtikinti, kad mes to bendravimo ieškojome egoistiniais sumetimais. Saugūs galime būti tik tada, jei tvirtai nuspręsime ieškoti Dievo, nepaisant mūsų gyvenime nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių. Taip elgdamiesi sugriausime šėtono planus.

 

Komentarai

Deja, komentarų kol kas nėra.

Web dizainasOsvaldas Valutis, programavimas — Vaidas M.